اسمز معکوس یا Reverse Osmosis چیست ؟ RO

توسط در تصفیه آب, تصفیه آب, تصفیه آب 4 سپتامبر 2022

«اسمز معکوس» (Reverse Osmosis) که معمولا به اختصار با عنوان «RO» شناخته می‌شود، فرایندی است که در آن «آب دیونیزه» (Deionized Water) توسط یک غشا نیمه‌تراوا تحت فشار تولید می‌گردد. مطلب پیشنهادی : گوگرد مایع آب دیونیزه یا آب یون زدوده همان آب مقطر است که قبل یا طی تقطیر یا حتی بعد از آن، […]

آب شیرین کن کشاورزی و آب شیرین کن صنعتی ( شیراز و ایران ) 1401

توسط 3 آگوست 2022

آب شیرین کن کشاورزی و آب شیرین کن صنعتی دستگاهی است برای شیرین کردن آب شور برای صنعت کشاورزی و حتی برای دیگر صنعت هایی که آب شیرین مورد نیاز کسب و کارشان است کاربورد دارد. مطلب پیشنهادی : گوگرد مایع آب شیرین کن کشاورزی با شور شدن آب های زیر زمینی دستگاه های آب […]

دستگاه تصفیه آب کشاورزی 1401

توسط در تصفیه آب کشاورزی, تصفیه آب کشاورزی 2 آگوست 2022

با توجه به مساله کمبود آب کشاورزی ، استفاده از دستگاه تصفیه آب کشاورزی تا چند سال آینده در تمامی نقاط کشاورزی امری ضروری و اجتناب ناپذیر می نماید . مطلب پیشنهادی : گوگرد مایع در واقع افزایش روزافزون جمعیت و کاهش ذخایر زیر زمینی آبهای شیرین تاثیر متقابلی بر افزایش شوری آب داشته که […]