تصفیه آب کشاورزی

اسمز معکوس یا Reverse Osmosis چیست ؟ RO

توسط در تصفیه آب 4 سپتامبر 2022

«اسمز معکوس» (Reverse Osmosis) که معمولا به اختصار با عنوان «RO» شناخته می‌شود، فرایندی است که در آن «آب دیونیزه» (Deionized Water) توسط یک غشا نیمه‌تراوا تحت فشار تولید می‌گردد. مطلب پیشنهادی : گوگرد مایع آب دیونیزه یا آب یون زدوده همان آب مقطر است که قبل یا طی تقطیر یا حتی بعد از آن، […]

دستگاه تصفیه آب کشاورزی 1401

توسط در تصفیه آب, تصفیه آب کشاورزی, تصفیه آب کشاورزی 2 آگوست 2022

با توجه به مساله کمبود آب کشاورزی ، استفاده از دستگاه تصفیه آب کشاورزی تا چند سال آینده در تمامی نقاط کشاورزی امری ضروری و اجتناب ناپذیر می نماید . مطلب پیشنهادی : گوگرد مایع در واقع افزایش روزافزون جمعیت و کاهش ذخایر زیر زمینی آبهای شیرین تاثیر متقابلی بر افزایش شوری آب داشته که […]